ŪKININKO RIMO STANKEVIČIAUS
ŪKIS "GAMTOS TURTAI"
LT
 
EN
 
DE
 
RU
 
 Ūkio veikla, specializacija

 

Pagrindinės mūsų ūkio vystymo kryptys yra: žilvičių (karklų), dekoratyvinių augalų auginimas, apželdinimo darbai ir paslaugos, įskaitant ir parkų miškų projektavimą bei kasdieninę priežiūrą, kaimo turizmo paslaugos, juridinės, verslo, žemės ūkio konsultacijos ir įvairių projektų rengimas bei paraiškų paramai gauti pildymas, konsultuojame mokesčių klausimais, rengiame finansines ataskaitas, teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas. Taip pat ūkis iš ekologiškų medžiagų gamina medinius žaislus, sodybų atributus, pintus baldus ir kitus aksesuarus (plačiau apie tai žiūrėkite skiltyje „Prekės“).

       

 Pagal patvirtintą ūkininko ūkio veiklos klasifikatorių pagrindinės veiklos sritys yra:

74.14.30

Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos

01.41.20

Skverų, parkų, kapinių ir kitų žaliųjų plotų želdinimas ir želdinių priežiūra

55.23.20

Aprūpinimas kita laikina buveine (kaimo turizmas)

02.01.10

Miškų auginimas

01.40.17

Konsultavimas žemės ūkio veiklos klausimais (agronomijos, zootechnikos, inžinerijos)

  
Papildomai ūkis dar verčiasi ir žemiau nurodytomis veiklomis:
 

01.11.10

Javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų auginimas

01.11.20

Javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų sėklininkystė

01.12.50

Specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas

01.12.60

Gėlių auginimas

01.13

Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

01.13.10

Vaisių auginimas

01.13.20

Uogų auginimas

01.13.30

Riešutų ir miško uogų rinkimas

01.41.00

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė sodininkystė

02.01.00

Miškininkystės ir medienos ruoša

02.01.20

Medienos ruoša, malkų gamyba

02.02.10

Miškininkystės paslaugų veikla

02.02.20

Medienos ruošos paslaugų veikla

17.5

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

20.00.00

Medienos ir medinių dirbinių gamyba

51.47.40

Medienos didmeninė prekyba

52.62.20

Mažmeninė turgaus prekyba

52.72.00

Elektrinių buitinių reikmenų taisymas

55.02.00

Stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikina buveine

70.20.00

Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas

74.12.10

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

74.12.20

Finansinių ataskaitų rengimas

74.12.40

Mokesčių konsultacijos

74.20.80

Miškotvarka ir žemėtvarka

93.05

Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla


© Visos teisės saugomos.
Interateitis